Skip to content

Decyzje i zezwolenia

Nasze zezwolenia i certyfikaty

Certyfikat Bureau Veritas Certification

Od 01.07.2023 do 30.06.2024

Certyfikat Bureau Veritas Certification

Od 01.07.2022 do 30.06.2023

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów | DE

Od Starosty Powiatowego w Świebodzinie

Sprostowanie decyzji

Sprostowanie decyzji starosty z powody omyłki pisarskiej.

Decyzja na zbieranie odpadów 30.06.2016

Poniżej jest tabela z możliwością wyszukowania odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 2023

Od Marszałka Województwa Lubuskiego

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Od Starosty Powiatowego w Świebodzinie

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zmiany w decyzji 2020 roku

Numer Rejestrowy BDO

Numer rejestrowy: 000015022.

Przetwarzanie w procesie odzysku R12

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 020101 Osady z mycia i czyszczenia
2 020103 Odpadowa masa roślinna
3 020104 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
4 020107 Odpady z gospodarki leśnej
5 020199 Inne niewymienione odpady
7 020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
8 020204 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
9 020302 Odpady konserwantów
10 020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
11 020305 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
12 020380 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 020381)
13 020381 Odpady z produkcji pasz roślinnych
14 020382 Odpady tytoniowe
15 020399 Inne niewymienione odpady
16 020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
17 020599 Inne niewymienione odpady
18 020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
19 020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
20 020699 Inne niewymienione odpady
21 020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
22 020799 Inne niewymienione odpady
23 030101 Odpady kory i korka
24 030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104
25 030181 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 030180
26 030199 Inne niewymienione odpady
27 030299 Inne niewymienione odpady
28 030301 Odpady z kory i drewna
29 030307 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
30 030308 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
31 030310 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
32 030399 Inne niewymienione odpady
33 040108 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skóry)
34 040109 Odpady z polerowania i wykańczania
35 040199 Inne niewymienione odpady
36 040209 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
37 040210 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
38 040215 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
39 040221 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
40 040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
41 040299 Inne niewymienione odpady
42 060899 Inne niewymienione odpady
43 060980 Fosfogipsy
44 060981 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
45 070199 Inne niewymienione odpady
46 070213 Odpady tworzyw sztucznych
47 070215 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
48 070217 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 070216
49 070280 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
50 070299 Inne niewymienione odpady
51 070399 Inne niewymienione odpady
Kod odpadu Rodzaj odpadu

Przetwarzanie w procesie odzysku R3

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 020101 Osady z mycia i czyszczenia
2 020103 Odpadowa masa roślinna
3 020107 Odpady z gospodarki leśnej
4 020199 Inne niewymienione odpady
5 020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
7 020302 Odpady konserwantów
8 020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
9 020305 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 020380 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 020381)
11 020381 Odpady z produkcji pasz roślinnych
Kod odpadu Rodzaj odpadu