Edukacja

Jako bardzo ważne zadanie Wexpool traktuje stworzenie szerokiej płaszczyzny społecznej wspierającej troskę o środowisko oraz jego ochronę.

Motywem przewodnim działalności firmy Wexpool będzie zatem prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach. W tym celu Wexpool stworzy następujace możliwości:

Wycieczki edukacyjne

Firma Wexpool sp. z o.o. prowadzi edukację ekologiczną w zakresie odzysku surowców wtórnych z całości przetwarzanych odpadów oraz prezentacje linii sortowniczej. W związku z czym zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie na wycieczkę ekologiczną.

W sprawie organizacji wycieczki prosimy kontaktować się pod numerem 068 38 40 168