Niszczenie dokumentów

Wexpool Sp. z o.o. proponuję usługę niszczenia dokumentów w trakcie której gwarantujemy pełne bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów.

Usługa odbywa się zgodnie z wymogami zawartymi w normie DIN 32757 definiującej 5 klas tajności. Wexpool Sp. z o.o. obsługuje dokumenty do 3 klasy tajności.

W zakres usługi wchodzą:

- Umówienie dogodnego terminu z klientem co do odbioru dokumentów,

- Pakowanie dokumentów do plastikowych pojemników, kontenera, lub odebranie paczek, kartonów lub dokumentów luzem,

- Sporządzenie dokumentu przyjęcia dokumentów

Przyjmujemy dokumenty w segregatorach i foliowych koszulkach jak również elektroniczne nośniki danych tj. płyty CD, kasety VHS, itp., Odbierane dokumenty nie wymagają usuwania części metalowych i plastikowych

- Transport i niszczenie dokumentów odbywa się na terenie zamkniętym w hali produkcyjnej,

- Niszczenie dokumentów odbywa się według normy DIN 32757 do 3 klasy tajności – rozdrobnienie dokumentu min 2x2 cm elementy poszarpane. W chwili niszczenia następuje wielokrotne przemieszanie elementów. Następnie ścinki są utylizowane.

- Wystawienie Protokołu Zniszczenia i Kartę Przekazania Odpadu

Na życzenie klienta przygotowujemy dokumentację zdjęciową lub istnieje również możliwość obecności klienta w trakcie procesu niszczenia

________________________________________________________________________

Usługi ważenia

Prowadzimy usługę ważenia samochodów z zewnątrz. Posiadamy wagę PIVOTEX wraz z komputerowym systemem SCALEX 2000eko.

Parametry wagi:

Szerokość - 3 m

Długość - 18 m

Obciążenie maksymalne - 60 000 kg

Obciążenie minimalne - 400 kg

Dokładność - 20 kg

Klasa dokładności - III

Cena netto 20 zł