Firma Wexpool produkuje:

________________________________________________________________________

- Paliwo alternatywne wysokiej klasy opałowej powyżej 18GJ/t

Paliwo alternatywne produkowane jest na urządzeniach firmy Lindner.

--------------------------------------------------------------------

- Surowce wtórne tj: PET, szkło oraz czysty złom i puszka aluminiowa

--------------------------------------------------------------------

- Kompost / Stabilizat

Analiza odpadów o kodzie 190503 - kompost [1] [2] [3] [4]

Analiza odpadów o kodzie 191209 - stabilizat (okrywa rekultywacyjna) [1] [2]

--------------------------------------------------------------------