Budowa linii produkcyjnej paliwa alternatywnego

__________________________________________________

Płyta kompostowa o powierzchni około 4,5 tys. m2

__________________________________________________

Budowa hali magazynowej do paliwa alternatywnego o kubaturze 15 tys. m3

__________________________________________________

__________________________________________________

Budowa hali produkcyjnej oraz linii sortowniczej.