Podstawowa działalność Wexpool Sp. z o.o. oparta jest na następujących procesach:

* Przyjmowanie i obróbka odpadów;

* Produkcja paliwa RDF o kodzie 191210 wraz z jego podsuszaniem;

* Kompostowanie - produkt końcowy o kodzie 190503 oraz 190599;

* Transport;